Insolvenční správce před okresním soudem v německém městě Weilheim in Oberbayern předběžně popřel všechny pohledávky České republiky vůči společnosti Viktoriagruppe.

„S tímto stanoviskem insolvenčního správce ohledně popření vlastnického práva k uložené naftě a k dalším přihlášeným pohledávkám nesouhlasím. Veškerou relevantní dokumentaci jsme doložili, což ostatně správce potvrdil. Z porovnání našich i jeho dokladů totiž jasně vyplývá, že k žádnému smísení nafty nemohlo v Kraillingu ani dojít. Protože po celou dobu od roku 2010 tam nebyla jiná nafta, než nafta českého státu. Celý problém pan Mollen staví na německém věcném právu. Neshoduji se s ním. A nám v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se bránit soudní cestou. Požádám Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby žalobu co nejdříve podal. Jsem totiž jednoznačně přesvědčen, že to, co je v Německu, tak to patří českému státu,“ upřesnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Nyní bude Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zjišťovat, co insolvenčního správce k tomuto popření pohledávek vedlo. A pokud nezmění názor, podá ÚZSVM v dané věci žalobu.

Publikováno dne 23. 4. 2015