Ve dnech 29. až 30. ledna se v Praze a v Doksech konal mezinárodní seminář na téma „Problematika přemostění v případech mimořádných událostí“ pořádaný předsedou SSHR Ing. Pavlem Švagrem, CSc. a genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou generální ředitelem HZS ČR. Cílem semináře byla prezentace a výměna zkušeností v oblasti nouzového přemostění při řešení krizových stavů a posouzení možností vzájemné spolupráce v této oblasti. Semináře se zúčastnili slovenské státní organizace, a to HaZZ SR (Hasičský a záchranný zbor SR), MV SR (Ministerstvo vnútra SR) a SŠHR SR (Správa štátných hmotných rezerv SR), dále německá delegace THW (Technische Hilfswerk) se svým prezidentem Albrechtem Broemmem. Mezinárodního semináře se zúčastnil i specialista na mostní provizoria z německého Ministerstva dopravy a digitální infrastruktury profesor Gero Marzahn. Nechyběli ani zástupci z české Správy státních hmotných rezerv, Hasičského záchranného sboru, Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy. Součástí akce byla i návštěva skladu SSHR v Doksech, kde jsou uloženy provizorní mosty.

Publikováno dne 31. 1. 2019