Obec Píšť v Moravskoslezském kraji se dostala do krizové situace. Hloubkové vrty, které zásobují obecní vodovod, vyschly. Hrozilo, že bez vody zůstane až 2100 lidí, kteří zde bydlí.

„ V obci jsou vyhlášena opatření pro maximální úsporný režim, ale i tak nám voda stále chybí a hlubinný vrt nestačí vodu dodávat,“ upřesnil starosta obce Píšť Daniel Fichna.

Starosta se proto ve středu obrátil o pomoc na Správu státních hmotných rezerv. Už druhý den se podařilo zásobování vodou obnovit. Správa poslala do obce dvě autocisterny (o objemu 8 m3), dva přívěsy a sedm kontejnerů na pitnou vodu.

„Okamžitě jsme uvolnili cisterny z našich skladů a během pár hodin by se mělo zásobování vodou v obci obnovit,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Techniku zapůjčila Správa obci zatím na tři měsíce. Problém s vysycháním vrtů, které zásobují obecní vodovod, se v posledních letech opakuje. Loni v létě požádalo Správu o pomoc město Seč v Pardubickém kraji. V roce 2016 zase došla voda v obci Svatá Maří v Jihočeském kraji. A v roce 2015 měli podobný problém v Libici nad Doubravou na Vysočině a bez vody byly i tři obce na Pardubicku – Bojanov, Liboměřice a Seč.

Publikováno dne 29. 3. 2018