Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba svým dopisem vyjádřil poděkování pracovníkům Odboru strategie a koordinace za dlouhodobé plnění úkolů řešených v rámci plánovací skupiny pro průmyslové zdroje a komunikační služby NATO (Industrial Resources and Communications Services Group) a za spolupráci s Ministerstvem vnitra, jakožto hlavním gestorem civilního nouzového plánování a zástupcem ČR ve Výboru pro civilní nouzové plánování NATO (Civil Emergency Planning Commitee).

Příkladné plnění úkolů řešených v rámci uvedené plánovací skupiny přispívá k vytváření pozitivního obrazu ČR ve strukturách NATO. Na národní úrovni se jedná zejména o plnění úkolů Politické směrnice civilního nouzového plánování NATO, přípravu materiálů projednávaných Výborem pro civilní nouzové plánování či spolupráci při řešení alianční priority číslo jedna – civilní připravenosti a zvyšování odolnosti.

 

Publikováno dne 26. 1. 2017