Ve středu 11.9.2019 se konalo další zasedání vědeckého grémia, jehož nosným tématem byly aspekty možných krizových scénářů, které lze očekávat v řádu 5 až 10 let v České republice. Vědecké grémium zasedalo ve své tradiční sestavě a jeho přípravy a vedení se opět profesionálně zhostil doc. Ing. Dušan Vaněk. Na toto podzimní grémium přijal pozvání vzácný zahraniční host prof. Ing. Peter Staněk, CSc . přední ekonomický prognostik a expert Slovenské republiky. Členové grémia dlouze debatovali o vývoji ekonomik nejen střední Evropy a jejich bezpečnostních aspektů, ale o krizových scénářích, jako jsou například  výrazné úbytky pitné vody a o ekonomických důsledcích takové krize na ČR.

„Pokaždé když zasedá poradní vědecké grémium, čím dál více vnímám potřebu toho, aby v České republice fungovala státní krizová organizace, protože svět se mění a my musíme být připraveni na důsledky, které mohou přinést krize typu sucha a úbytky pitné vody. Na základě dnešní debaty se členy grémia a profesorem Peterem Staňkem můžeme vidět, že jsou to důsledky nejen environmentální, ale i ekonomické a my na ně musíme být připraveni“ řekl předseda SSHR Pavel Švagr.

Předseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenské republiky pan Kajetán Kičura pozval členy grémia tentokrát na další výjezdní zasedání do Bratislavy.

Podzimní vědecké grémium v Praze
Podzimní vědecké grémium v Praze

 

Publikováno dne 12. 9. 2019