Dne 7. června 2016 v Plzeňském skladu Správy státních hmotných rezerv proběhla ukázka uložení a výdeje pohotovostních zásob pro kraje a obce s rozšířenou působností. Akce se zúčastnili pracovníci krizového řízení a starostové obcí Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Zástupci obcí se dozvěděli, jak v případě krizí extrémního sucha nebo povodní o tyto zásoby požádat. Dále mohli účastníci shlédnout uložené zásoby na humanitární pomoc, například deky nebo izolační bio-box pro případ epidemie.

Publikováno dne 8. 6. 2016