Dne 3. května 2016 v areálu SOŽ a. s. Středisko Olomouc – Holice proběhla ukázka uložení a výdeje pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv pro kraje a obce s rozšířenou působností. Akce se zúčastnili pracovníci krizového řízení a starostové ze tří krajů. Konkrétně se jednalo o zástupce Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje.

Na místě mohli starostové vidět simultální ukázku, jak je možné v případě krize získat ze skladu kontejnery na pitnou vodu, elektrocentrály, mobilní úpravnu vody nebo taky vysoušeče, a to v případě povodní či extrémního sucha. Dále byli starostové a pracovníci krizového řízení taktéž seznámeni se zásobami humanitární pomoci Správy státních hmotných rezerv.

Další ukázky pohotovostních zásob na povodně a extrémní sucho pro ostatní kraje ČR proběhnou během měsíce května ve skladech v Čachovích a Plzni.

Publikováno dne 6. 5. 2016