Dne 8.2.2019 proběhl na Správě státních hmotných rezerv certifikační audit k udělení certifikace ISO 9001 pro Systém managementu kvality řízení. Tímto SSHR plní usnesení vlády ČR v návaznosti na metodiku ministerstva vnitra. Vydáním toho certifikátu se Správa zařadí mezi 12 služebních úřadů z celkového počtu 229 úřadů, které tento nebo obdobný certifikát získaly.

Publikováno dne 11. 2. 2019