Na pozvání prezidenta spolkové organizace Technisches Hilfswerk (TWH), se předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru genmjr.. Ing. Rybou se ve dnech 26.7. – 28.7. 2019 zúčastnil 17. celoněmecké soutěže týmů THW do 18 let z jednotlivých spolkových zemí v Rudolstadtu, Durynsko, SRN. Této akce se zúčastnilo přes 5000 tisíc dětí, které soutěžily v různých disciplínách například ve stavění náhradních mostů. V rámci této akce proběhlo také jednání s prezidentem THW panem Albrechtem Broemmem a vedoucím THW pro Sasko a Durynsko panem Manuelem Almazorem. Předmětem jednání vedle výměny zkušeností byla příprava kurzu v oblasti výcviku ve stavbě náhradního silničního přemostění pro specialisty THW v ČR.

Předseda SSHR na setkání mládeže THW
Předseda SSHR na setkání mládeže THW
Předseda SSHR na setkání mládeže THW
Předseda SSHR na setkání mládeže THW
Předseda SSHR na setkání mládeže THW
Předseda SSHR na setkání mládeže THW

Publikováno dne 29. 7. 2019