Na pozvání prezidenta spolkové organizace Technisches Hilfswerk (TWH), se předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru genmjr.. Ing. Rybou se ve dnech 26.7. – 28.7. 2019 zúčastnil 17. celoněmecké soutěže týmů THW do 18 let z jednotlivých spolkových zemí v Rudolstadtu, Durynsko, SRN. Této akce se zúčastnilo přes 5000 tisíc dětí, které soutěžily v různých disciplínách například ve stavění náhradních mostů. V rámci této akce proběhlo také jednání s prezidentem THW panem Albrechtem Broemmem a vedoucím THW pro Sasko a Durynsko panem Manuelem Almazorem. Předmětem jednání vedle výměny zkušeností byla příprava kurzu v oblasti výcviku ve stavbě náhradního silničního přemostění pro specialisty THW v ČR.

Publikováno dne 29. 7. 2019