Předsedové české a slovenské správy státních hmotných rezerv se setkali na pracovním jednání v Praze. Hlavními tématy bylo komoditní složení zásob a také diskuse o možnostech poskytování humanitární pomoci. Pavel Švagr a Kajetán Kičura se také věnovali aktuálním problémům, které řeší při správě státních hmotných rezerv.

Publikováno dne 5. 2. 2015