Předsedové hmotných rezerv Polska, Slovenska a České republiky se setkali v Brně na semináři, který se věnoval ropné krizi na ropovodu Družba. Jednání vedl předseda Správy státních hmotných rezerv České republiky Pavel Švagr, dalšími hosty byli Kajetán Kičura předseda Správy štátných hmotných rezerv Slovenské republiky a Janusz Turek prezident Agentury hmotných rezerv Polské republiky. Hlavním tématem byla výměna zkušeností při řešení krize, když celý měsíc netekla v ropovodu Družba žádná ropa. Země V4 během této doby uvolnily téměř 2 mil. tun ropy z nouzových zásob, aby zajistily zásobování ropnými produkty. Vedle výměny zkušeností byla velkým tématem také možnost případné zápůjčky nouzových zásob ropy mezi jednotlivými státy. K tomu ale zatím chybí legislativa. Všichni předsedové hmotných rezerv se na závěr semináře shodli, že díky úzké spolupráci mezi polskými, slovenskými a českými rezervami během krize měli velmi dobrý přehled o aktuální situaci na ropovodu a mohli pak rychle rozhodnout o dalším postupu.

Publikováno dne 3. 6. 2019