Předseda vlády ČR se v pátek 13. února 2015 setkal s velvyslancem Spolkové republiky Německo Arndtem Freytagem von Loringhoven. Hlavním tématem jednání, kterému byli přítomni také náměstek ministra zahraničních věcí Rudolf Jindrák a předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr, byly zásoby ropných produktů patřící do státních hmotných rezerv ČR, které jsou uskladněny v bavorském Kraillingu ve skladu vlastněném společností Viktoriagruppe AG.

Předseda vlády při jednání požádal prostřednictvím německého velvyslance německé orgány o spolupráci při zajištění převozu zásob na území ČR v souladu s Dohodou mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o započítávání zásob ropy a ropných produktů ČR uskladněných ve Spolkové republice Německo ze dne 12. 1. 2004 a současně požádal o provedení česko-německých konzultací v souladu s čl. 7 této dohody.

Část státních hmotných rezerv uskladněných společností Viktoriagruppe AG byla od roku 2010 uložena na území Spolkové republiky Německo. Jedná se asi o dvoudenní zásoby ropných produktů z celkových zásob ve státních hmotných rezervách ČR. 8. prosince 2014 na sebe společnost Viktoriagruppe AG podala návrh na zahájení insolvenčního řízení. Správa státních hmotných rezerv a Bezpečnostní rada státu již několik měsíců usilují o to, aby se hmotné rezervy spravované společností Viktoriagruppe přesunuly do skladů na území ČR, které jsou pod kontrolou vlády. Kauzou Viktoriagruppe se na základě podnětů Správy státních hmotných rezerv zabývá Policie ČR.

Publikováno dne 13. 2. 2015