Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil v pátek 28. listopadu 2014 Správu státních hmotných rezerv v Kostelci u Heřmanova Městce. Součástí návštěvy byla také prohlídka skladu hmotných rezerv a zhodnocení stavu zásob.

Na společném jednání s předsedou Správy státních hmotných rezerv Pavlem Švagrem premiér Sobotka mluvil především o stavu ropných zásob či o podmínkách uzavírání smluv a dalším hospodaření Správy.

Premiér Sobotka zdůraznil fakt, že vedení Správy hmotných rezerv bylo minulými vládami značně zanedbáváno a v této oblasti docházelo k netransparentním a nevýhodným rozhodnutím vůči státu. Poděkoval proto novému vedení, zejména pak předsedovi Pavlu Švagrovi za práci na úkolech, které mají vést k výrazně lepšímu, systematičtějšímu a zejména transparentnějšímu hospodaření této instituce.

Publikováno dne 3. 12. 2014