Starosta Bojanova Milan Michálek požádal Správu státních hmotných rezerv o pomoc kvůli suchu. V části obce (Kovářov – Holín) totiž není vodovod a obyvatelé jsou zde odkázáni pouze na své studny. Jenže tyto studny teď vyschly. Správa proto poskytla Bojanovu cisternu na tři kubíky pitné vody.

Zásobování pitnou vodou bude probíhat tak, že v jedné části obce se cisterna z vodovodní sítě naplní a pak se převeze do té části obce, kde mají vyschlé studny. Cisterna je zapůjčena ze zásob SSHR bezplatně až do 1. října 2015.

Pokud budou mít podobné problémy i další obce, mohou se obrátit na předsedu Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra na adrese: Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana. K žádosti stačí přiložit odůvodnění a splnit náležitosti podle platných právních předpisů.

Publikováno dne 6. 8. 2015