Správa státních hmotných rezerv se ohrazuje proti článku, který vyšel v letošním prvním čísle časopisu Týden. Autor v něm rozvíjí myšlenku, že kdyby se kvůli krizi na Ukrajině zastavily dodávky ropy pomocí ropovodu Družba, tak by Česká republika neměla dost zásob na dobu, než by se podařilo přesměrovat ropovod Ingolstadt. Tato operace by měla podle autora článku trvat zhruba 60 dní. Zároveň se v článku objevila informace, že Česká republika má zásoby ropy pouze na 45 dní.

Správa státních hmotných rezerv musí tato tvrzení uvést na pravou míru. V nouzových zásobách ropy a ropných produktů není skladována pouze ropa, ale i hotové produkty (benzin, nafta a letecký petrolej). I kdyby tedy došlo k úplnému zastavení dodávek ropy do ČR (ropovod DRUŽBA a ropovod IKL), potom zásoby ropy a ropných produktů vystačí na více než 90 dní. Navíc ropu dodávanou ropovodem DRUŽBA (jedná se o ropu typu REB – ruská exportní směs) zpracovává pouze rafinerie Litvínov. Pokud by došlo k zastavení dodávek tímto ropovodem, vystačí nouzové zásoby ropy REB na víc než 75 dní provozu rafinerie Litvínov. Rafinerie v Kralupech nad Vltavou zpracovává jiné druhy ropy, které jsou dopravovány do ČR ropovody TAL a IKL. Případné přerušení dodávek ropy ropovodem DRUŽBA proto nemá na její provoz žádný vliv.

Pokud jde o informaci v článku, že Česká republika má zásoby ropy pouze na 45 dní, tak ta se nezakládá na pravdě a Správa státních hmotných rezerv ji časopisu Týden neposkytla.

Publikováno dne 6. 1. 2015