Dne 11.7.2018 předseda Správy hmotných rezerv Pavel Švagr navštívil obilné silo v jihoplzeňských Blovicích, které po 25 letech prochází kompletní a náročnou rekonstrukcí. Toto obří železobetonové silo s kapacitou 69 000 tun je majetkem Správy státních hmotných rezerv a provozuje ho místní společnost Zeten. Celá rekonstrukce vyjde na bezmála 280 milionů korun. Jedná se o druhé největší silo v České republice a Správa zde skladuje část obilných zásob pro obyvatele v případě, kdyby nastal krizový stav.

„Jeden z republikově největších objemů máme právě zde,“ řekl Pavel Švagr. „Investuje se sem poprvé po pětadvaceti letech a bylo to už nutné. Na technologické části všech sil ve vlastnictví státu jsme si nechali udělat odborné posudky a znalec se vyjádřil jasně: velmi rychle do nich investujte, protože jsou na hranici živostnosti,“ dodal Pavel Švagr.
Vladimír Česal, generální ředitel firmy Zeten, potvrdil: „Bylo to už neudržitelné. Kvůli dosluhujícím zařízením jsme museli řešit třeba problémy s pomícháním různých druhů obilovin.“

Dokonce roku 2019 by měla být rekonstrukce dokončena, a poté bude zahájen zkušební provoz. Správa státní hmotných rezerv vlastní a využívá i jiná sila po celé České republice, tak aby v případě jakékoliv krize, byla poskytnuta pomoc co nejefektivněji a v co možném nejkratším čase.

Publikováno dne 13. 7. 2018