V Brně se sešli předsedové hmotných rezerv České republiky, Polska a Slovenska. Tématem schůzky byla výměna zkušeností z vedení jednotlivých úřadů. Pavel Švagr, Kajetán Kičura a Janusz Turek také diskutovali o nových trendech při skladování strategických zásob.

Publikováno dne 19. 5. 2016