Správa státních hmotných rezerv uspořádala v zasedací místnosti Československého ústavu zahraničního seminář Ekonomizace státních hmotných rezerv – maso a masné výrobky, který se věnoval pilotnímu projektu „živých konzerv“.

Samotný záměr nahradit část zásob mraženého masa stádem krav hned na začátku představil předseda SSHR Ing. Pavel Švagr, CSc. Ekonomické parametry projektu a možné úspory při skladování masa popsal doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D., předseda Vědeckého grémia SSHR. Současnou situaci v oblasti českého skotu ve svém vystoupení nastínil prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. z Mendelovy univerzity v Brně.

Seminář se zabýval také zdravotní situací v chovech v České republice a to v prezentaci prof. MVDr. Zdeňka Pospíšila, DrSc., emeritního profesora VFU Brno. Ing. Miluše Abrahámová, náměstkyně pro úsek Věda a výzkum z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze se zase věnovala vývoji a perspektivě produkce masa ve světě i v ČR.

Názor na pilotní projekt „živých konzerv“ přednesl také zástupce Ministerstva zemědělství Ing. Jiří Hojer z Odboru živočišných komodit. A pohled z praxe zase v závěrečné diskuzi přinesli zástupci chovatelů.

Publikováno dne 4. 12. 2015