Ve dnech od 30.5 do 1.6 2017 proběhlo setkání předsedů Visegrádské skupiny pořádané Správou státních hmotných rezerv České republiky. Setkání se zúčastnily delegace České, Slovenské a Polské republiky. Za slovenskou stranu jmenovitě předseda SSHR SR JUDr. Kajetán Kičura, za polskou delegaci byl přítomen předseda Agentury pro hmotné rezervy Janusz Turek. Delegaci Správy státních hmotných rezerv ČR vedl její předseda Ing. Pavel Švagr, CSc. Do skupiny V4 patří také Maďarsko, které bohužel nenominovalo žádného člena. Setkání předsedů se vedlo v duchu diskuze na téma, jaké jsou nové trendy v oblasti skladování a pořizování nouzových zásob a také o zkvalitnění funkčnosti systému při správě státních hmotných rezerv na úrovni států V4.

Ve středu 31.5 v dopoledních hodinách předsedové spolu se svými delegacemi navštívili stánek SSHR ČR na výstavišti BBV Brno u příležitosti veletrhu hasičské, policejní a vojenské techniky PYROS/IDET/ISET 2017. Předsedové Správ slavnostně stánek otevřeli přestřižením pásky a zahájili tak naši účast na významném veletrhu PYROS/IDET/ISET 2017, která trvala až do soboty 3.6 2017. Předsedové si v rámci dopoledního programu prohlédli techniku SSHR s odborným výkladem pracovníků HZS ČR, jako vyprošťovací kontejnery, cisterny na pitnou vodu, dekontaminační bránu, evakuační stany.

Zahraniční delegace spolu s předsedy Správ hmotných rezerv si také prošly ostatní expozice v rámci integrovaného záchranného systému, tak jak funguje v České republice.

Publikováno dne 8. 6. 2017