Sklady Správy státních hmotných rezerv se postupně plní ochrannými pomůckami, které jsou určené pro boj s pandemií COVID-19. Například v pondělí 5. 10. do skladu v Sedlčanech dorazila zásilka dalšího 1,6 mil. roušek od českého výrobce DispoMask. Jednalo se o druhou dodávku z vysoutěžené zakázky na celkem 16 milionů ks roušek.

„Teď máme kolem 60 milionů kusů různého mixu ve skladech v Sedlčanech, Olomouci a také v policejním skladu v Opočínku. Navíc jsou vysoutěžené další zakázky, sklady se budou plnit dál.“ dodává předseda SSHR Pavel Švagr.

Správa začátkem týdne podepsala třeba smlouvu na dodání 200 tisíc ks respirátorů nejvyšší třídy, tedy FFP3, s dalším českým výrobcem REFIL. Zároveň je vypsaná zakázka na dodání 1,6 mil. respirátorů FFP2 a v průběhu října by měla SSHR obdržet dalších 18 milionů těchto respirátorů v rámci převodu od Ministerstva vnitra.

 Vláda Správě uložila pořídit zásoby na dva měsíce případné krize.

Publikováno dne 7. 10. 2020