Okresní soud ve Weilheimu zahájil insolvenční řízení s firmou Viktoriagruppe. Ta ochraňovala i část nouzových zásob České republiky. Jelikož předběžný insolvenční správce nevyloučil tuto hmotu z majetku firmy, tak nyní hrozí, že Česká republika o ni přijde.

„Přestože jsme předběžnému insolvenčnímu správci doložili faktury za nákup nafty i faktury za její skladování, tak neuznal, že tato hmota patří České republice“, potvrdil předseda SSHR Pavel Švagr.

Všichni věřitelé by teď měli do 16. března přihlásit své pohledávky. Tento krok učiní i Správa státních hmotných rezerv. Šance, že Česká republika zahájí v dohledné době odvoz nafty zpět, se tím snižuje. Věřitelský výbor by se měl sejít 24. března. Celý případ už od října šetří i Policie ČR. Předseda SSHR totiž podal trestní oznámení, aby policie prověřila, jestli v tomto případě nešlo o podvod. „Doufám, že policie prošetří, všechny okolnosti tohoto případu“, dodal Pavel Švagr.

Pokud insolvenční správce naftu zahrne do majetku zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe, potom bude prodána. Z peněz, které tím insolvenční správce získá, pak uspokojí věřitele. Ti ale získají jen poměrnou část z dlužné částky.

Publikováno dne 9. 2. 2015