Praha, 17. června 2020Zkušenosti s nedostatkem ochranných pomůcek, kdy Správa státních hmotných rezerv měla na začátku nouzového stavu ve skladech 10 tisíc kusů respirátorů a bez ochrany se tak na začátku nouzového stavu ocitli nejen zdravotníci, ale i zaměstnanci podniků, ukázaly, že je nezbytné otevřít debatu mimo jiné o tom, jak budou v případě podobných krizí zajišťovány dodávky ochranných prostředků i pro podniky a jejich zaměstnance. Shodli se na tom prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr během dnešního společného jednání.

 

„Správě jsme jako první krok nabídli zapojení jejích odborníků do odborné platformy Hospodářské komory, v níž vznikají podněty pro úpravu související legislativy,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který připomněl, že vláda i podnikům nařídila povinnost zavést zvýšená protiepidemiologická opatření v provozech, ale dodávky dezinfekce a ochranných prostředků vázly. Hospodářská komora nakonec ochranné pomůcky pro zaměstnance firem částečně zajišťovala vlastními silami. „Měli bychom se z této zkušenosti poučit a být připraveni na podobné krize, pokud přijdou. Činnost Správy státních hmotných rezerv považuji za důležitou v přípravě na případné hrozby, a to jak v oblasti nákupu materiálů, tak i v tom, aby jí stát poskytoval dostatek finančních prostředků nejen na nákupy, ale i modernizaci vybavení,“ dodal Dlouhý.

Ochranné pomůcky se kvůli vysoké poptávce během nouzového stavu nedostávaly ani řemeslníkům a zaměstnancům průmyslových podniků, kteří potřebují pro výkon svého povolání chránit dýchání před prachem a zdraví nebezpečnými látkami.

 „Koronavir ukázal krizové body, z krize bychom se měli poučit. Pokud bude český průmysl silný a dosáhneme soběstačnosti, budeme zvládat příští krize mnohem lépe. Nabídku zapojit se do odborných sekcí vítáme, oboustranná výměna informací může soběstačnosti v ochranných prostředcích napomoct,“ poznamenal předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

 Správa státních hmotných rezerv se s Hospodářskou komorou dohodla i na spolupráci při kontrole zkoušek a certifikací výrobků. Předseda SSHR proto podepsal memorandum o spolupráci v oblasti zkoušek, certifikací a inspekcí s členem představenstva Hospodářské komory, Alexanderem Šafařík-Pštroszem, který zároveň působí v Technickém a zkušebním ústavu stavebním.

 Jednání se zúčastnili také ředitel Sekce majetkové a právní SSHR Vladimír Kudyn a ředitel odboru příprav hospodářských opatření Miloslav Novák. Za Hospodářskou komoru se kulatého stolu zúčastnili také člen představenstva a předseda Průmyslové sekce Hospodářské komory Zdeněk Petzl, Tomáš Pojar ze Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič a tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík.

Předseda SSHR spolu s ředitelem sekce majetkové a právní  a ředitelem odboru hospodářských opatření
Předseda SSHR spolu s ředitelem sekce majetkové a právní a ředitelem odboru hospodářských opatření
Zástupci Hospodářské komory
zástupci Hospodářské komory

 

Publikováno dne 18. 6. 2020