V pondělí 10. července 2017 se na ředitelství VTÚ v pražských Kbelích uskutečnila pracovní schůzka s delegací Správy státních hmotných rezerv, na níž se projednávaly konkrétní postupy budoucí spolupráce. „V našem zájmu je využívat odborný potenciál i erudici specialistů státního podniku ve prospěch naší agendy. S kým jiným by měla SSHR spolupracovat než se státním podnikem resortu obrany,“ řekl předseda SSHR Pavel Švagr a dodal, že progresivní trend vzájemné součinnosti se nepochybně promítne i do připravovaného memoranda o spolupráci mezi SSHR a VTÚ.

Kladně hodnotil vzájemnou debatu také generální ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva. „Velmi si vážím zájmu SSHR o schopnosti a expertní činnost VTÚ. Dnešní jednání je de facto naplněním vizí, ke kterým obě instituce směřují. Realitou je, že jsme již výrazně pokročili směrem k praktické realizaci. Diskutovali jsme několik odborných témat a stanovili konkrétní termíny jejich plnění. Jsem přesvědčen, že výsledky naší spolupráce budou prospěšné nejenom pro VTÚ a SSHR, ale i pro zvýšení obranyschopnosti České republiky.“

Publikováno dne 12. 7. 2017