SSHR může poskytnout základním složkám integrovaného záchranného systému pomoc, aniž by byl vyhlášen krizový stav. Zároveň také bude možné využít státní hmotné rezervy i po případném ukončení krizového stavu k podpoře činností souvisejících s obnovou postiženého území. Umožnila to novela zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, která začala platit od 1. března 2016.

To znamená, že při mimořádné události stačí, aby Ministerstvo vnitra, krajský úřad nebo hasičský záchranný sbor dotčeného kraje požádali o pomoc a Správa státních hmotných rezerv jim bezplatně poskytne uskladněné zásoby nebo potřebnou techniku.

Publikováno dne 1. 3. 2016