Správa státních hmotných rezerv obdržela stanovisko předběžného insolvenčního správce, který sepisuje majetek společnosti Viktoriagruppe AG ještě před samotným zahájením insolvenčního řízení. Správce v tomto stanovisku neuznal vlastnické právo SSHR k zásobám nafty jako celku, ani k jeho dílčím částem. A to i přesto, že Správa mu během prosince poslala desítky dokladů, že tato nafta patří České republice.

„Se stanoviskem předběžného insolvenčního správce nesouhlasím. Máme totiž faktury za nákup nafty i faktury, které jsme platili za její ochraňování. Uskladnění nafty v Německu zaručuje také mezinárodní dohoda podepsaná s německou vládou v roce 2004. A dokonce i němečtí celníci při kontrolách skladu v Kraillingu v dokumentech uvádějí, že jde o zásoby České republiky“, upřesnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Předběžný insolvenční správce například argumentuje tím, že při naskladnění v roce 2010 došlo ke smísení nafty patřící České republice a nafty, která údajně patřila společnosti Viktoriagruppe. Dále také tvrdí, že smluvní vztah mezi SSHR a společností Viktoriagruppe neodpovídá německým právním předpisům a zpochybňuje i samotné nabytí této nafty. Správa připravuje odpověď, ve které argumentaci předběžného insolvenčního správce napadne.

„Já mám k tomu dodatku ke smlouvě, který byl podepsán v roce 2010 a který umožnil skladování těchto specifických zásob v zahraničí, spoustu výhrad. Například v něm není vůbec popsáno, jak se nafta dopraví zpátky do Česka a to ani za krize, což považuji za neuvěřitelné. Ale v žádném případě nemohu souhlasit s tvrzením, že tato nafta nepatří České republice“, upřesnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Ropná bezpečnost České republiky ale ohrožena není. V tuto chvíli má stát zásoby ropy a ropných produktů na 95 dní. Evropská unie nařizuje členským státům držet zásoby na 90 dní. Společnost Viktoriagruppe skladovala a ochraňovala zásoby na 2,5 dne. Po odvezení paliva z jejich českých skladů zbývají v Německu zásoby na 2 dny.

Publikováno dne 23. 1. 2015