Správa státních hmotných rezerv podepsala se společností Navos a.s. dodatek ke smlouvě, který nově nastavuje podmínky, při kterých jsou skladovány a ochraňovány nouzové zásoby obilí. Nově byly například stanoveny podmínky pro rychlé vyskladnění obilí v případě krizové situace. Společnost Navos a.s. se v dodatku totiž zavázala, že v každém skladu denně naloží 200 až 400 tun zásob. Každý sklad má proto nyní přesně stanovenou nakládací kapacitu. Správa státních hmotných rezerv si pouze určí kraj, ve kterém tyto zásoby potřebuje, a Navos a.s. vyskladní nejbližší silo.

„Pokud má náš úřad zvládnout krizové situace, musíme přesně vědět, jak rychle budeme mít nouzové zásoby k dispozici,“ upřesnil předseda SSHR Pavel Švagr. Společnost Navos a.s. skladuje pro stát obilí už od roku 2005 a patří do koncernu Agrofert. „S výsledkem jsme spokojeni. Obhájili jsme pozici stabilního významného partnera SSHR tak, jako tomu bylo v minulosti,“ potvrdil předseda představenstva společnosti Navos a.s. Vlastislav Mudrák. Velkou změnou prošly také sankce, které může SSHR uložit za neplnění smlouvy. Například byl stanoven minimální limit, pod který nesmí obilí při obměně nikdy klesnout. Pokud by k tomu ale přesto došlo, potom musí ochraňovatel do 24 hodin zásoby na tento limit opět doplnit, jinak mu hrozí pokuta. Podpis dodatku také umožnil jeho zveřejnění.

Nové vedení SSHR tím plní další z kroků, které mají zajistit, že hospodaření úřadu bude transparentnější. Změny se dočkaly i samotné platby. Dosud posílala Správa státních rezerv společnosti Navos a.s. dopředu čtvrtletní zálohy. Nyní bude platit zpětně až za odvedené služby. Na druhou stranu odměna za skladování a ochraňování zase zohlední inflaci. Nové vedení SSHR také prosadilo, aby byl ochraňovatel obilí pojištěn proti možným škodám.

„Takový požadavek nebyl až dosud v žádné smlouvě se soukromou společností, která skladuje nouzové zásoby, zakotven. Nově ho ale budeme chtít prosadit i do dalších dodatků, o kterých v současnosti jednáme,“ potvrdil předseda SSHR Pavel Švagr. Dodatek také zaručí větší využití státních skladů. U všech sil, které si společnost Navos a.s. od státu pronajala, musí nejméně15 procent z jejich kapacity využít právě k uskladnění státních hmotných rezerv. Text dodatku je zveřejněn na stránkách Správy státních hmotných rezerv http://www.sshr.intra/portal/web2/nabidky-a-zakazky/Stranky/zverejnovane_smlouvy.aspx). Některé citlivé údaje mohou podléhat ochraně utajovaných informací a budou z dokumentu vypuštěny.

Publikováno dne 10. 12. 2014