Dne 28.2.2019 Správa státních hmotných rezerv obdržela certifikát ISO 9001 pro Systém managementu kvality řízení. Tímto SSHR plní usnesení vlády ČR ze dne 27.8.2014 č. 680 ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky v návaznosti na metodiku ministerstva vnitra.

„Získáním tohoto certifikátu si Správa ověřila, že pracovní postupy máme nastaveny správně a efektivně. SSHR se tímto zavázala k neustálému zlepšování a udržování procesů úřadu a také klást důraz na spokojenost dotčených subjektů, jako jsou hasiči, policie, ministerstva, armáda, obce s rozšířenou působností, krajské úřady atd… “ řekl předseda Správy státních rezerv Pavel Švagr.

Vydáním toho certifikátu se Správa zařadila mezi 12 služebních úřadů z celkového počtu 229 úřadů, které tento nebo obdobný certifikát získaly.

Publikováno dne 28. 2. 2019