Správa státních hmotných rezerv se zavázala spolupracovat s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu. Dohodu podepsali předseda SSHR Pavel Švagr a prezident AOBP Jiří Hynek.

„ My již spolupracujeme, ale toto formalizování naší spolupráce může znamenat posílení právě role obranného průmyslu i posílení role Správy státních hmotných rezerv, aby v situacích, jako jsou krizové situace typu covid nebo válka na Ukrajině, byl  náš obranný průmysl připraven zvládat svoji důležitou roli a to být jedním z neopominutelných pilířů obranyschopnosti naší země,“ upřesnil Jiří Hynek, prezident AOBP.

„ Deklarujeme tím, že stát má zájem, aby se tu rozvíjela spolupráce například v oblasti uchovávání surovin a matriálů pro firmy, které jsou důležité pro bezpečnost České republiky, abychom společně rozvíjeli to, o čem dlouhou dobu hovoříme. To je třeba také uchování výrobních schopností, aby stát byl na potenciální krizové situace lépe připravený,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Půjde také o zkvalitnění součinnosti při podpoře výrobního potenciálu českých výrobců. Vedle toho se bude jednat také o konzultace při tvorbě právních předpisů a pořádání odborných seminářů.

 

popis memoranda
podpis memoranda

 

Publikováno dne 22. 3. 2022