Správa státních hmotných rezerv zahájila doplňování ochranných pomůcek do státních rezerv. Vypsala už 11 zakázek na pořízení osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků do pohotovostních zásob, a to v návaznosti na usnesení vlády č. 549 ze dne 18. května 2020.

Odkaz na vypsané zakázky:

https://nen.nipez.cz/profil/SSHR

Upozornění:

Zadávací řízení jsou zadavatelem rozdělena na části. Upozorňujeme dodavatele, že každá z těchto částí je považována za samostatnou veřejnou zakázku.

Nabídky podané dodavatelem do příslušné části veřejné zakázky tedy bude zadavatel posuzovat a hodnotit v dané části (tj. nabídky z jedné části není možné posuzovat a hodnotit v rámci jiné části veřejné zakázky).

Pokud tedy zadavatel v některé z částí veřejné zakázky neobdrží žádnou nabídku, bude taková část veřejné zakázky zrušena, bez ohledu na skutečnost, že v jiné části veřejné zakázky zadavatel obdržel více nabídek.

Příklad: Zadavatel obdrží 6 nabídek od šesti dodavatelů, přičemž všichni podají nabídku pouze pro první část VZ. Zadavatel provede posouzení a hodnocení pouze v této první části, přičemž smlouvu uzavře pouze s vybraným dodavatelem a části 2 až 6 VZ, ve kterých neobdržel žádnou nabídku bude nucen zrušit.

Specifikaci osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků naleznou zájemci na stránkách MPO:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/sshr-nakoupi-do-statnich-rezerv-ochranne-pomucky-pro-pripadnou-druhou-vlnu-pandemie—254676/

Publikováno dne 26. 6. 2020