Správa státních hmotných rezerv zahájila doplňování ochranných pomůcek na druhý měsíc pro případ krize, a to v návaznosti na usnesení vlády č. 808 ze dne 27. července 2020. Podle toho má mít Správa ve svých skladech zásoby ochranných pomůcek právě na dva měsíce.

Usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2020 č. 808

Odkaz na vypsané zakázky:

https://nen.nipez.cz/profil/SSHR

Upozornění:

Zadávací řízení jsou zadavatelem rozdělena na části. Upozorňujeme dodavatele, že každá z těchto částí je považována za samostatnou veřejnou zakázku.

Nabídky podané dodavatelem do příslušné části veřejné zakázky tedy bude zadavatel posuzovat a hodnotit v dané části (tj. nabídky z jedné části není možné posuzovat a hodnotit v rámci jiné části veřejné zakázky).

Pokud tedy zadavatel v některé z částí veřejné zakázky neobdrží žádnou nabídku, bude taková část veřejné zakázky zrušena, bez ohledu na skutečnost, že v jiné části veřejné zakázky zadavatel obdržel více nabídek.

Příklad: Zadavatel obdrží 6 nabídek od šesti dodavatelů, přičemž všichni podají nabídku pouze pro první část VZ. Zadavatel provede posouzení a hodnocení pouze v této první části, přičemž smlouvu uzavře pouze s vybraným dodavatelem a části 2 až 6 VZ, ve kterých neobdržel žádnou nabídku bude nucen zrušit.

Specifikaci osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků naleznou zájemci na stránkách MPO:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/technicke-specifikace-osobnich-ochrannych-prostredku-a-zdravotnickych-prostredku–256432/

Publikováno dne 1. 9. 2020