Ve skladech Správy státních hmotných rezerv je aktuálně již 8 z 11 milionů ks injekčních stříkaček pro aplikaci vakcíny, 800 tisíc sterilních jehel a injekčních stříkaček pro ředění očkovací látky, 16 tisíc ks balení ředícího roztoku po 100 ml.

Ministerstvo financí na pořízení tohoto materiálu poskytlo téměř 21 mil Kč. Do 15 dní mají dorazit další 2 miliony ks jehel na očkování a další 1 milion ks jehel pak do konce března. Zbytek jehel a stříkaček dorazí do konce května.

Zásoby tohoto zdravotnického materiálu mají sloužit jako rezerva pro očkování.

Publikováno dne 22. 2. 2021