Předseda SSHR Pavel Švagr svolal NESO, což je poradní orgán, který monitoruje oblast dodávek ropy a ropných produktů do České republiky. Jeho členy jsou zástupci všech významných hráčů na českém trhu s pohonnými hmotami, tedy rozhodující dovozci a distributoři. Cílem bylo zjistit stav zásobování trhu během odstávky rafinérie v Kralupech nad Vltavou.

„Na jednání bylo potvrzeno, že aktuálně je situace pod kontrolou, proto není potřeba přijímat mimořádná opatření. Situaci budeme nadále sledovat a vyhodnocovat,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO) může v případě krize doporučit opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a použití nouzových zásob. Také může navrhnout vyhlášení nebo odvolání stavu ropné nouze

Publikováno dne 1. 6. 2018