Dne 17. 2. 2019 obdržela Správa státních hmotných rezerv informaci z Národního elektronického nástroje (NEN) o technické chybě v systému NEN, kvůli které nebyly zveřejněny některé dokumenty na profilech zadavatelů a zároveň mohlo dojít i k poškození některých souborů v již odeslaných nabídkách dodavatelů. Tento problém se bohužel zásadním způsobem dotkl i administrované veřejné zakázky 17-147.2 Cukr krystal – obměna zásoby HR cukru krystalu.

Jelikož informace o této chybě byla Správě doručena jen 13 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek, nebylo již možné zajistit prodloužení této lhůty a vzniklou situaci napravit. Správa proto byla nucena tuto zakázku zrušit. Zakázka na obměnu cukru ale bude v nejbližší době vyhlášena znovu a ve stejném znění.

Publikováno dne 18. 2. 2019