Na základě usnesení vlády ze dne 18. května 2020 nakoupí SSHR osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky za 3,7 miliardy korun. Požadavky od jednotlivých ministerstev na nákup ochranných pomůcek má SSHR dostat do 8. června. Následně vypíše tendry v otevřeném řízení podle zákona o  zadávání veřejných zakázek. Zásoby určené pro nezbytné složky státu a vybranou kritickou infrastrukturu nutnou pro fungování státu by měly vydržet na dva měsíce. Nákup bude rozdělen do dvou fází. Nejprve vláda prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv nakoupí polovinu požadovaného množství, pro zbývající část vznikne takzvaný rezervační systém. Pořizovat se bude celkem 13 položek.


 1. Respirátory FFP2
 2. Respirátory FPP3
 3. Filtry do respirátoru FFP3
 4. Roušky
 5. Ochranné brýle
 6. Ochranné obleky
 7. Ochranné štíty
 8. Návleky na obuv
 9. Rukavice vyšetřovací
 10. Čepice
 11. Výtěrové sety bez media
 12. Rychlotesty
 13. Suroviny pro výrobu desinfekce

 

Publikováno dne 20. 5. 2020