V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 18. května 2020 č. 549 a Usnesení vlády č. 808/2020 ze dne 27. července 2020, kterými byl upřesněn postup při zajištění osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků, byla Správa státních hmotných rezerv pověřena zabezpečením nezbytných dodávek pro vytvoření pohotovostních zásob k zajištění osobních ochranných a zdravotních prostředků. V souvislosti s tímto úkolem si Vás dovoluji oslovit s poptávkou filtrační polomasky (Respirátoru) třídy FFP2 bez výdechového ventilu.

V příloze najdete krycí list a kupní smlouvu k poptávaným respirátorům třídy FFP2.

Tímto Vás žádáme o zaslání nabídky dle krycího listu a kupní smlouvy včetně doplnění Vaší technické specifikace a dalších dokladů. V nabídce prosím uveďte nabízenou cenu a v jakém nejkratším termínu je možné dodání (použijte prosím formulář v příloze – krycí list nabídky).

Vzhledem k tomu, že se jedná o urgentní zajištění poptávané komodity, zašlete prosím nabídku co nejdříve to bude možné jako odpověď na tento e-mail (tj. na e-mail respiratory@sshr.cz), nejpozději do středy 3. 2. 2021 do 14:00 hodin. Přijetí nabídky Vám bude z naší strany potvrzeno, pokud tedy potvrzení neobdržíte, kontaktujte nás prosím.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že současně s Vaší nabídkou je potřeba zaslat také veškeré dokumenty uvedené v krycím listu nabídky. Zadavatel nemá povinnost dožadovat chybějící dokumenty. Nedoručení požadovaných dokumentů nebo vzorků bude mít za následek vyřazení Vaší nabídky. Vzorky, prosím, doručte na adresu uvedenou v krycím listu nabídky, a to tak, aby byly doručeny ve lhůtě stanovené výše (tj. do 3. 2. 14:00 hod). V případě zaslání vzorků poštou, musí být vzorky odeslány nejpozději 3. 2. 2021 (rozhodující bude podací razítko pošty nebo jiný doklad o odeslání).

Krycí list nabídky

Kupní smlouva

 

 

 

Publikováno dne 29. 1. 2021