SSHR v pátek 12.11. dopoledne poslala jako humanitární dar do Lotyšska 90 plicních ventilátorů, 32 monitorů a příslušenství (36 dýchacích  masek, 450 částicových filtrů). Celková  hodnota daru je 8,6 mil. Kč.

Na základě požadavku Lotyšské republiku zaslané členským státům EU prostřednictvím Mechanismu Civilní ochrany EU a následně na základě doporučení MV a MZV o tom rozhodla vláda ČR vzhledem ke kritické situaci pandemie Covid-19 v Lotyšsku. Dopravu mají na starost hasiči HZS ČR.

Jedná se o pomoc, kterou Česká republika dostala loni na podzim během druhé vlny koronaviru z Německa a z Maďarska. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli je těchto přístrojů v Česku dostatek, tak je se souhlasem těchto států posílá SSHR do Lotyšska.

V tuto chvíli mají nemocnice ze skladů SSHR zapůjčeno 159 plicních ventilátorů a 1594  přístrojů na podporu dýchání (HFNO). Tyto přístroje mají nyní bezplatně zapůjčené na základě rozhodnutí vlády.

Pokud by se situace zhoršila, máme v našich skladech ještě dalších 206 přístrojů HFNO a 41 plicních ventilátorů.

Humanitární pomoc do Lotyšska mají na starost hasičiHZS ČR

Humanitární pomoc do Lotyšska mají na hasiči starost HZS ČR

Humanitární pomoc do Lotyšska mají na hasiči starost HZS ČR
Humanitární pomoc do Lotyšska mají na hasiči starost HZS ČR

 

 

Publikováno dne 12. 11. 2021