Dne 17. 1. 2019 poskytla Správa státních hmotných rezerv v rámci humanitární pomoci do Sýrie 325,1 kg kojeneckého mléka. Tato zásilka kojeneckého mléka byla předána Syrskému arabskému červenému půlměsíci na základě Darovací smlouvy a je zbylou částí z poskytování humanitární pomoci do Sýrie ze dne 11. 12. 2017, kdy z důvodu špatných povětrnostních podmínek muselo dojít ke snížení přepravovaného nákladu. K přepravě humanitární pomoci byla využita vlaková a lodní doprava a trasa vedla z Uhříněvsi přes Hamburg, Pireaus do Lattakia v Sýrii. Humanitární pomoc byla realizována ve spolupráci s Českým červeným křížem.

Kojenecké mléko do Sýrie poskytovala SSHR již po druhé. Poprvé v prosinci 2017, kdy bylo přepraveno 3676,18 kg kojeneckého mléka a nyní v lednu 2019 byla přepravena zbylá část 325,1 kg. Správa státních hmotných rezerv poskytovala humanitární pomoc Sýrii od roku 2016 již po páté. V prosinci 2016 byla realizována přeprava humanitární pomoci do Sýrie v podobě 1.800 kg sušeného mléka a v únoru 2017 se jednalo o 2 lety s celkem 8.000 kg sušeného mléka.

Publikováno dne 24. 1. 2019