Celkem Správa u těchto položek vypsala 27 dílčích zakázek, na které obdržela 131 nabídek. Například u zakázky na dodání 16 mil. roušek, která byla rozdělena na 4 dílčí části, registruje SSHR 58 nabídek. Konkrétně byly ukončeny zakázky na dodávky zhruba 1,1 milionu respirátorů třídy FFP3, 16 milionů roušek, 14,5 milionu zdravotnických rukavic, 256 tisíc ochranných brýlí, 167 tisíc štítů, 357 tisíc návleků a 723 tisíc čepic.

 Nyní budou nabídky vyhodnocovány. Pokud půjde všechno hladce, tak by Správa státních hmotných rezerv mohla na začátku srpna podepsat první smlouvy s vítěznými dodavateli. V těchto smlouvách je jasně napsáno, že dvacet procent z objemu zakázky musí firma dodat do českých rezerv do 30 dní a zbytek do dalších dvou měsíců.

 „V posledních dnech si některé firmy stěžovaly na to, že jsme vypsali příliš tvrdá kritéria, například když požadujeme platný certifikát Evropská unie. Vznesli jsme proto dotaz na Českou obchodní inspekci a Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Podle nich je požadavek plné certifikace je oprávněný. Částečné certifikáty byly vydávány firmám pouze pro zásobování během nouzového stavu.“ konstatoval předseda SSHR Pavel Švagr.

 Zároveň dodává, že není vyloučeno, že některé výrobky s částečným certifikátem nemusí splnit podmínky na plnou certifikaci CE. Druhá vlna epidemie koronaviru přitom může udeřit kdykoliv a tyto výrobky musejí mít požadovanou kvalitu třeba i za půl roku.

 

Publikováno dne 2. 7. 2020