V prosinci 2014 chtěla Správa státních hmotných rezerv zkontrolovat nádrže s naftou v německém skladu firmy Viktoriagruppe v Kraillingu. Potřebovala k tomu spolupráci německých celníků, protože nádrže byly od října loňského roku zaplombovány. Kontrolu ale nakonec provedli samotní němečtí celníci. Firma totiž na sebe podala návrh na insolvenci a nově jmenovaný předběžný insolvenční správce pracovníky SSHR do skladu v Kraillingu nepustil. Chtěl po nich doložit, že nafta patří České republice.

Správa má nyní výsledky německých celníků k dispozici. Z posledního měření vyplývá, že ve skladu v Kraillingu oproti evidenčnímu stavu SSHR chybí 6,3 milionu litrů nafty. Přitom ještě loni v září tam kontroloři SSHR naměřili, že chybí 5,5 milionu litrů.

„Tyto nádrže byly od října až do prosincového měření zaplombovány. Neumím si tento úbytek vysvětlit, ale další chybějící naftu zahrneme do dluhu, který budeme po společnosti Viktoriagruppe vymáhat,“ upřesnil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Už při zářijové kontrole vedení společnosti Viktoriagruppe protestovalo, že nafta v nádržích nechybí. A napadlo způsob měření. Nyní podle německých celníků chybí nafty ještě víc.

„Budu požadovat vysvětlení po předběžném insolvenčním správci, který teď sepisuje majetek firmy. Zároveň jsem tuto informaci předal Policii ČR,“ upřesnil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Společnost Viktoriagruppe skladuje zásoby nafty pro Českou republiku od roku 2010. Loni v září se ale dostala do platebních problémů a 8. prosince 2014 na sebe podala návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Publikováno dne 27. 1. 2015