Obec Svatá Maří v Jihočeském kraji má potíže se zásobováním pitnou vodou. Může za to extrémní sucho a dlouhodobé vysychání vodních vrtů. V obci, která má 500 obyvatel, je bez vody 80 lidí. Starosta proto požádal o pomoc Správu státních hmotných rezerv, která obci zapůjčila cisternu, do které se vejdou dva kubíky pitné vody.

Nejde o první pomoc kvůli extrémnímu suchu. Už loni v létě půjčila Správa státních hmotných rezerv 4 obcím cisterny a kontejnery na pitnou vodu. Nejprve o pomoc požádala obec Bojanov z Pardubického kraje. V jedné části obce, kde není zaveden vodovod, totiž vyschly studny. Správa tam hned druhý den poslala cisternu. Následně se přihlásily další dvě obce z Pardubického kraje – Liboměřice a město Seč, které měly podobné problémy. Také tam poslala Správa dva kontejnery na pitnou vodu. S nedostatkem vody ve studních se potýkali i obyvatelé v Libici nad Doubravou na Vysočině. Správa tam proto poslala cisternu na tři kubíky pitné vody. Veškerá technika byla obcím zapůjčena bezplatně.

Publikováno dne 19. 1. 2016