Správa státních hmotných rezerv poskytla Hasičskému záchrannému sboru ČR soupravu pro dekontaminaci techniky. Toto zařízení se skládá ze dvou rámů, pod kterými musí projet technika, která byla nasazena při likvidaci ohniska výskytu ptačí chřipky v obci Lázně Toušeň. První rám slouží k nanesení dekontaminačního roztoku. Druhý rám pak techniku opláchne.

„Dekontaminační souprava by měla být v obci Lázně Toušeň nasazena pět dní, tedy až do pátku,“ upřesnil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

SSHR má ve svých skladech i další techniku a prostředky na podobné krizové případy. Jde například o mobilní jatka a nebo o zásoby léku Tamiflu.

Publikováno dne 9. 1. 2017