Předseda SSHR Pavel Švagr navštívil obec Píšť v Moravskoslezském kraji, která se už od Velikonoc potýká s následky extrémního sucha.
Když obci vyschly podzemní vrty, které plnily místní vodovod, poslala sem Správa státních hmotných rezerv dvě autocisterny (o objemu 8 m3), dva přívěsy a sedm kontejnerů na pitnou vodu. „Chceme si přímo v terénu ověřit, jak je technika SSHR využívána a co by bylo případně ještě možné zlepšit,“ upřesnil Pavel Švagr.

V tuto chvíli využívá obec především dvě autocisterny, kterými plní místní vodojem. Vodu do něj přivážejí z okolních obcí. Podle člena rady Sdružení obcí Hlučínska a starosty Ludgeřovic Daniel Havlíka trápí extrémní sucho především malé obce, které nemají vybudovaný vodovod a musí se spoléhat pouze na studny.

„Je možné, že podobný problém jako v Píšti budou zanedlouho řešit i další obce. Případy ubývající spodní vody mohou být v budoucnu častější, než si všichni myslíme,“ dodal Havlík. „Pokud by k tomu došlo i v dalších obcích, tak máme po republice několik skladů, ve kterých je připravena technika, kterou operativně pošleme tam, kde to bude potřeba,“ dodal Švagr.

Techniku obci Píšť zapůjčila Správa letos v březnu na tři měsíce. V současné době už obec dokončuje povrchový vodovod, tzv. suchovod, který by měl být dokončen během června. Problém s vysycháním vrtů a studen se v posledních letech opakuje. Loni v létě požádalo Správu o pomoc město Seč v Pardubickém kraji. V roce 2016 zase došla voda v obci Svatá Maří v Jihočeském kraji. A v roce 2015 měli podobný problém v Libici nad Doubravou na Vysočině a bez vody byly i tři obce na Pardubicku – Bojanov, Liboměřice a Seč.

Publikováno dne 13. 6. 2018