Dne 20.12.2018 zasahovala technika Správy státních hmotných rezerv v Hradci Králové při úniku nebezpečného oxidu uhelnatého z porouchaného kotle v jednom z místních domů. Jednalo se o detekční přístroj CO oxymetr, který využívá právě HZS ČR. Díky tomuto zařízení jsou schopni hasiči změřit neinvazivní metodou hladinu oxidu uhelnatého v krvi u osob, které se nacházely v prostoru s výskytem oxidu uhelnatého nebo zplodin hoření. Při incidentu se naštěstí nikomu nic nestalo.

Publikováno dne 21. 12. 2018