Dne 27.6.2018 se předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr zúčastnil ukázky prototypů dekontaminačních zařízení v areálu Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. Tyto zařízení vyvíjí společnost Dekonta, a.s. společně s SÚJCHBO, a to vše za podpory Ministerstva vnitra. Prototypy jsou určeny především k dekontaminaci nebezpečných chemických a biologických látek v metru a ostatních prostředcích veřejné dopravy. V areálu SÚJCHBO probíhala názorná ukázka dekontaminace tramvaje a simulace, jak by tato technika zasahovala při chemickém útoku v metru.

„ Správa má dekontaminační zařízení na techniku a osoby, ale například na vnitřní prostory MHD nám chybí. Umíme si představit, že tyto roztoky by mohly být součástí nouzových rezerv ČR. Jak všichni víme, situace ve světě i našem nejbližším okolí jasně ukazují, že chemických či biologických teroristických útoků neubývá, a proto je zapotřebí být připraven,“ řekl Pavel Švagr.

Publikováno dne 28. 6. 2018