Upozornění Zadavatele:

Dne 23. 4. 2020 a 30. 4. 2020 zadavatel zahájil zadávací řízení na veřejné zakázky

  • 20-034a Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování,
  • 20-109   Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování,
  • 20-034b Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a ochraňování a
  • 20-110   Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a ochraňování.

Zadávací řízení jsou zadavatelem rozdělena na části, a to konkrétně části 1 a 6 (u veřejných zakázek 20-034a  a 20-034b) a čísti 1 až 7 (u veřejných zakázek 20-109  a 20-110) . Zadavatel upozorňujeme dodavatele, že v každé u uvedených zakázek je každá z těchto částí považována za samostatnou veřejnou zakázku.

Nabídky podané dodavatelem do příslušné části veřejné zakázky tedy bude zadavatel posuzovat a hodnotit v dané části (tj. nabídky z jedné části není možné posuzovat a hodnotit v rámci jiné části veřejné zakázky).

Pokud tedy zadavatel v některé z částí veřejné zakázky neobdrží žádnou nabídku, bude taková část veřejné zakázky zrušena, bez ohledu na skutečnost, že v jiné části veřejné zakázky zadavatel obdržel více nabídek.

Příklad: Zadavatel obdrží 6 nabídek od šesti dodavatelů, přičemž všichni podají nabídku pouze pro první část VZ. Zadavatel provede posouzení a hodnocení pouze v této první části, přičemž smlouvu uzavře pouze s vybraným dodavatelem a části 2 až 6 VZ, ve kterých neobdržel žádnou nabídku bude nucen zrušit.

 

Publikováno dne 27. 5. 2020