Tradiční výrobce vzduchotechniky, podnik JANKA Radotín, a. s., nabídl Správě státních hmotných rezerv k zápůjčce speciální mobilní filtrační jednotku KLM KFJ. Ta pomáhá čistit vzduch a minimalizovat přítomnost virů ve vzduchu, včetně viru Covid-19. Jelikož ve skladech SSHR probíhá distribuce zdravotnických ochranných pomůcek převážně do fakultních nemocnic, je třeba dbát na bezpečné pracovní prostředí těchto zaměstnanců, kteří zajišťují distribuci pro zařízení v celé ČR. I proto se rozhodla SSHR nabídku společnosti JANKA Radotín, a. s. využít a v nejbližších dnech tak bude filtrační jednotka instalována do centrálního skladu v Sedlčanech.

„Velmi si vážíme každé pomoci v této nelehké době a jsme rádi, že máme možnost našim zaměstnancům zajistit ještě bezpečnější pracovní prostředí díky této filtraci vzduchu.“ dodává předseda SSHR Pavel Švagr.

Publikováno dne 27. 1. 2021