Dne 5.2.2019 se uskutečnilo další zasedání Vědeckého grémia, a to tentokrát na domácí půdě v sídle Správy státních hmotných rezerv. Grémium tradičně připravil a vedl doc. Ing. Dušan Vaněk a nosným tématem byl aktuální environmentální problém sucha.
Na grémium včetně klasické členské sestavy byli přizvaní odborní hosté dr. Pavel Punčochář a dr. Václav Cílek a řada dalších čelných představitelů Správy.

Dr. Punčochář se věnoval zejména tématu vodního hospodářství a vodní problematiky celkově. Naznačil všechna úskalí sucha, a jaké jsou možnosti alespoň částečné eliminace v České republice. Dr. Cílek renomovaný český geolog, spisovatel a glosátor aktuálních témat, se věnoval ve svém vystoupení s filozofickým přesahem jednak environmentálním problémům a jednak aspektům tzv. psychologii davu, krizovému managementu a obecné predikci na desítky let dopředu. Na konci programu se otevřela široká diskuze, která se dotkla mnoha oblastí života a očekávaného vývoje společnosti. „Toto zasedání grémia bylo pro nás jako Správu velmi cenné a v mnoha ohledech podmětné v tom, jak být připraveni na krizi nejenom my jako krizový úřad, ale je nutný i cílený „vzdělávací tlak“ na českou veřejnost. Jedná se například o vybavení domácností trvanlivými potravinami, nebo jak důležitá je kooperace v krizových situacích starostů českých obcí a měst“, řekl předseda SSHR Pavel Švagr. „ Jednání bylo přínosné, téměř vizionářské, v tom jak postupovat v aktivitách zajištění vody“, dodal dr. Pavel Punčochář.

Další zasedání na toto téma se uskuteční na podzim letošního roku.

Publikováno dne 7. 2. 2019