Dne 22.5.2018 proběhlo zasedání vědeckého grémia, které funguje jako expertní poradní sbor předsedy SSHR Pavla Švagra. Na grémiu se řešila otázka optimalizace ukotvení SSHR v krizových a obraných systémech státu. Grémium vedl doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. a dalšími zasedajícími členy byli, Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda SSHR, Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v záloze, prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor VRU Brno, Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity, plk. Ing. Daniel Miklós, MPA, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, Doc.Ing. Jiří Volf, CSc. náměstek člena vlády, Ministra financí, JUDr. Kajetán Kičura, předseda SŠHR SR a Ing. Peter Bysterský ředitel odboru strategie a koordinace SSHR ČR.

Publikováno dne 28. 5. 2018