Výjezdní zasedání Vědeckého grémia Správy státních hmotných rezerv proběhlo v odštěpném závodu Vojenského technického ústavu ve Slavičíně. V úvodu seznámil ředitel státního podniku Jiří Protiva členy vědeckého grémia s činností VTÚ.

„Aktuálními tématy jsou pro VTÚ antidronová ochrana, robotika, řízení letového provozu, rozvoj minometů a nová munice nebo studie přezbrojení bojových vozidel pěchoty a protiletadlových raketových kompletů krátkého dosahu,“ upřesnil Jiří Protiva.

Program zasedání zahrnoval také praktické ukázky některých projektů Vojenského technického ústavu. Následná diskuse se pak zaměřila na možnosti spolupráce mezi SSHR a VTÚ.

„Tím, že obě státní instituce spolupracují se složkami IZS, rozšiřuje se náš prostor součinnosti. Diskuse ukázala, že před sebou máme i nová témata. Prezentace VTÚ nám umožnila blíže se seznámit s obranným výzkumem, vývojem a zkušebnictvím, což je pro nás významné poznání. Portfolio činností VTÚ je unikátní pro potřeby státu,“ dodal předseda Vědeckého grémia SSHR Dušan Vaněk.

Publikováno dne 29. 1. 2018