Dne 26.9 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání vědeckého grémia ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i v Kamenné u Příbrami. Grémium vedl jeho předseda Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. a ředitel SŮJCHBO Ing. Tomáš Drupa spolu s bezpečnostním ředitelem MUDr. Stanislavem Brádkou, Ph.D. Vědeckého grémia se dále zúčastnili, Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Za Správu státních hmotných rezerv se zúčastnil její předseda Ing. Pavel Švagr, CSc., Ing. Miloslav Novák a Ing. Peter Bysterský. Hlavním předmětem setkání byla problematika aktuální situace v oblasti zkoumání a analýzy podezřelých chemických, biologických a radiačních látek a otázky světových bezpečnostních trendů.

Publikováno dne 5. 10. 2017